Healer

de Zachte Kracht van Zingen

Dat zingen meer is dan muziek alleen is een feit. Iedereen die zingt zal de positieve effecten van zingen op je gezondheid, je welzijn kunnen beamen. Tegenwoordig is hier wetenschappelijk bewijs voor. O.a. Erik Scherder, professor in de neuropsychologie, heeft hier veel onderzoek naar gedaan. Er zijn fantastische filmpjes van hem te vinden over wat muziek en zingen met je brein doet. Ik zie mijzelf met al mijn jaren zangervaring als ervaringskundige.

De functie van klank ligt midden in de hersenen. Als je geluid maakt, dan trilt dat door alle hersenfuncties heen. Heel eenvoudig gezegd brengt zingen een soort massage teweeg in je hersenen, waardoor alle functies aangeraakt worden. Het gelukshormoon endorfine worden aangemaakt. Zingen helpt tegen stress, het bevordert de sociale vaardigheden en het vermindert pijnklachten. En dit alles zonder maar de minste bijwerking. Het is dan ook niet gek dat zingen en muziek steeds meer wordt ingezet in de zorg. Een goed voorbeeld hiervan is het Erasmus ziekenhuis.

Ervaring

Ik weet uit ervaring hoe zingen je lichamelijke- en geestelijke gezondheid positief kan beïnvloeden. Dit heb ik altijd zo fascinerend gevonden, dat ik zo’n 15 jaar geleden ben begonnen met “zang”lessen aanbieden aan mensen die baat hebben bij zingen als ondersteuning van hun gezondheid. Onder zo’n zangles versta ik alles wat zich aandient tijdens het leren kennen van je eigen stem, je lichaam als instrument, je adem. Dat kan-, maar hoeft zich niet perse uit te drukken in een lied. Het gaat mij om het proces.

Zo zing ik met heel veel plezier mensen met dementie, met mensen met burn-outs en / of depressieve klachten.

Ik ben zeer enthousiast over wat het zingen, je bewust worden van je adem en je stem, de mensen brengt. Ik ervaar het zelf als zeer waardevolle en dierbare momenten, waarin er van alles gebeurt, bewust wordt, herinnerd wordt, op gang komt, en los mag laten. Vanuit diepe ontspanning wordt er gezongen, klank gemaakt (en als dat te spannend is dan mag dat in stilte). Mensen ontladen, ontspannen en worden er vrolijk van. Zingen kan ze een stukje dichter bij wie ze zelf zijn brengen.

Mijn ervaring begon met een goede vriendin die aan kanker leed.  Na de eerste zangsessie vertelde ze mij dat ze voelde dat er iets was veranderd in haar lichaam, alsof haar lichaam de genezing ingezet had. De artsen hadden haar slechts nog 4 weken te leven gegeven , dit zijn 2 jaren geworden. Ik zeg natuurlijk niet dat dit door het zingen komt. Maar, ik weet wel zeker dat het zingen de kwaliteit van haar leven flink heeft verbeterd. Het was een hele mooie ervaring.

Inmiddels heeft mijn ervaring zich uitgebreid naar:

– Individuele-Zangsessies met mensen met dementie

– Individuele-Zangsessies met mensen met burn out en/of depressieve klachten

– zingen in een groep met mensen met burn out en/of depressieve klachten

– Individuele-Zangsessies met mensen met hersenletsel

– Individuele-Zangsessies met mensen met trauma gerelateerde klachten

– Ik heb ervaring met zingen met mensen met autisme.

– Ik geef zangcirkels voor kleine groepen mensen met dementie met hun mantelzorgers en/of zorgbegeleiders

– Ik ondersteun zorgprofessionals. Onderzoek toont aan dat samen zingen in een koor stress vermindert. Dat is prettig als de werkdruk hoog is. Het geeft een boost aan de levensvreugde, stimuleert de sociale vaardigheden waardoor het eenzaamheid vermindert.

Zingen met mensen met dementie

Samen Zingen blijkt van groot belang te zijn voor mensen met geheugenproblemen of dementie. Het brengt hen verlichting in soms zware tijden. Het geeft hen en hun naasten ontspanning in een lange dag en helpt hen als praten niet meer verbindend is. Veel mensen met dementie bloeien helemaal op, wanneer ze samen met hun naaste zingen.

Vooral in situaties waarin je elkaar niet meer begrijpt, kan samen zingen iemand weer in het hier en nu halen en tot rust brengen. Ook bij afasie, als mensen niet uit hun woorden kunnen komen, werkt zingen wonderbaarlijk. Als vanzelf komen liedteksten terug in het geheugen en zingt iemand volop mee. Vaak is daarna weer een gesprek mogelijk of spreekt men plotseling in volzinnen.

Individuele Zangsessie

Een Individuele Zangsessie is een uur op en top quality time, een warm bad voor je dierbare met dementie en voor jezelf als mantelzorger en voor de eventuele  thuiszorgmedewerker.

Ik zing bij je dierbare thuis een aantal zorgvuldig uitgezochte favoriete liedjes. Dat kunnen populaire liedjes zijn, maar even zo goed klassieke liederen, popsongs of wereldmuziek. De muziek sluit 100% aan bij de voorkeuren van je dierbare met dementie. Als naaste kun je – in overleg – meezingen of even ruimte voor jezelf nemen.

Individuele Zangsessies zijn bewezen effectief

Samen zingen – in de vorm van een Individuele Zangsessie – is bewezen effectief voor mensen met dementie. Het activeert slapende en verwaarloosde netwerken in hun hersenen, zoals bijvoorbeeld het muzikale en emotionele geheugen. Samen zingen geeft hen vrijwel altijd positieve energie. Emoties kunnen een uitweg vinden en dat werkt ontspannend en verzachtend. Zingen masseert als het ware de mens met geheugenproblemen weer wakker en haalt hem of haar weer in het hier en nu. Wederzijds ervaar je helderheid en verbinding. Mensen voelen zich weer meer bezield, weer ‘meer mens’.

Samen zingen helpt om je eigenheid, je identiteit weer te ervaren en doet je zelfvertrouwen groeien. Zeker wanneer mensen zongen in een koor of deelnamen aan een muziekvereniging, ervaren zij veel geluk door weer samen dierbare muziek te zingen. Het sterkt hun zelfvertrouwen enorm: ‘Ik kan dit nog heel goed!’

Kosten 

Een  Individuele Zangsessie duurt ongeveer 60 minuten en kost € 80 (excl. reiskosten). Er is een goede kans op vergoeding vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB). Ik overleg dit graag met u en ondersteun u waar nodig met de aanvraag.
Zingen in de Zorg raadt aan om wekelijks een Individuele Zangsessie af te spreken. Zo ontstaat er vertrouwen en voorpret en wordt ook iemands kortetermijngeheugen geactiveerd.

Interesse

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Stuurt u gerust een mail , of belt u mij op  06-54920403

Meer informatie: www.zingenindezorg.nl