Healer

Zorg-Zangeres

Momenteel volg ik de opleiding tot ‘Zorg-Zangeres’ bij Zingen in de Zorg, van Maartje de Lint. Hier leer ik om Individuele Zangsessies te geven aan mensen met dementie. Het is een zeer inspirerende cursus, en ik verheug me enorm op de sessies die ik straks mag geven.

De zachte kracht van samenzingen

Samen Zingen blijkt van groot belang te zijn voor mensen met geheugenproblemen of dementie. Het brengt hen verlichting in soms zware tijden. Het geeft hen en hun naasten ontspanning in een lange dag en helpt hen als praten niet meer verbindend is. Veel mensen met dementie bloeien helemaal op, wanneer ze samen met hun naaste zingen.

Vooral in situaties waarin je elkaar niet meer begrijpt, kan samen zingen iemand weer in het hier en nu halen en tot rust brengen. Ook bij afasie, als mensen niet uit hun woorden kunnen komen, werkt zingen wonderbaarlijk. Als vanzelf komen liedteksten terug in het geheugen en zingt iemand volop mee. Vaak is daarna weer een gesprek mogelijk of spreekt men plotseling in volzinnen.

Individuele Zangsessie

Een Individuele Zangsessie is een uur op en top quality time, een warm bad voor je dierbare met dementie en voor jezelf als mantelzorger en voor de eventuele  thuiszorgmedewerker.

Een Zorg-Zanger/es zingt bij je dierbare thuis een aantal zorgvuldig uitgezochte favoriete liedjes. Dat kunnen populaire liedjes zijn, maar even zo goed klassieke liederen, popsongs of wereldmuziek. De muziek sluit 100% aan bij de voorkeuren van je dierbare met dementie. Als naaste kun je – in overleg – meezingen of even ruimte voor jezelf nemen.

Individuele Zangsessies zijn bewezen effectief

Samen zingen – in de vorm van een Individuele Zangsessie – is bewezen effectief voor mensen met dementie. Het activeert slapende en verwaarloosde netwerken in hun hersenen, zoals bijvoorbeeld het muzikale en emotionele geheugen. Samen zingen geeft hen vrijwel altijd positieve energie. Emoties kunnen een uitweg vinden en dat werkt ontspannend en verzachtend. Zingen masseert als het ware de mens met geheugenproblemen weer wakker en haalt hem of haar weer in het hier en nu. Wederzijds ervaar je helderheid en verbinding. Mensen voelen zich weer meer bezield, weer ‘meer mens’.

Samen zingen helpt om je eigenheid, je identiteit weer te ervaren en doet je zelfvertrouwen groeien. Zeker wanneer mensen zongen in een koor of deelnamen aan een muziekvereniging, ervaren zij veel geluk door weer samen dierbare muziek te zingen. Het sterkt hun zelfvertrouwen enorm: ‘Ik kan dit nog heel goed!’

Wat zijn de kosten van Individuele Zangsessies?

Een sessie van 60 minuten kost € 80 (excl. reiskosten). Er is een goede kans op vergoeding vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB). Ik overleg dit graag met u en ondersteun u waar nodig met de aanvraag.
Zingen in de Zorg raadt aan om wekelijks een Individuele Zangsessie af te spreken. Zo ontstaat er vertrouwen en voorpret en wordt ook iemands kortetermijngeheugen geactiveerd.

Interesse?

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Stuurt u gerust een mail , of belt u mij op  06-54920403

Meer informatie: www.zingenindezorg.nl